LUI - Lærerutdanning

Skolen som organisasjon

982 views 25. mars 2020

"JMP ønsker å erstatte denne videoen, derfor upublisert pr i dag" NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Teamarbeid og teamutvikling

633 views 25. mars 2020

"JMP ønsker å erstatte denne videoen, derfor upublisert pr i dag" NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Introduksjon til temaene teamarbeid og teamutvikling. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

73 views 31. januar 2020

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Skolemiljø og ledelse

86 views 31. januar 2020

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Interessert i rektorutdanning?

170 views 30. desember 2019

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Hvordan skrive analytiske tekster?

560 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

493 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.