Mangfold i UH-sektoren: Dyveke Hamza

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hr-direktør i Haavind, Dyveke Hamza, snakker om rekruttering til etnisk mangfold på nasjonal nettverkskonferanse for mangfold i UH-sektoren.