Modul 5.3 Epistemonikos ved biblioteket video 3 av 4

Denne filmen er laget spesielt for deg som holder på med bacheloroppgaven innen prehospitalt arbeid – paramedic. I denne filmen vil du høre om hvordan du kan bruke databasen Epistemonikos til å finne ut av om det er publisert systematiske oversikter innen problemstillingen du jobber med. Filmen viser gjennom PowerPoint-slides hvilket innhold som finnes i databasen og hvordan du kan gjennomføre litteratursøk i databasen. Se også gjerne denne filmen for en live-demonstrasjon av hvordan du bruker databasen: https://film.oslomet.no/epistemonikos.