Naturvitenskapelige helsefag

Luksasjon

135 views 21. oktober 2019

Universitetslektor Linn Bjerknes forklarer noen av de vanligste frakturene som oppstår. I denne videoen forklarer hun luksasjon.

Underarmsbrudd

131 views 21. oktober 2019

Universitetslektor Linn Bjerknes forklarer noen av de vanligste frakturene som oppstår. I denne videoen forklarer hun underarmsbrudd.

Iterativ rekonstruksjon ved CT

203 views 14. oktober 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva iterative rekonstruksjonsmetoder er.

CT-teknikk

129 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud snakker om materialer og oppbygning til detektor og røntgenrør til CT-maskiner.

mAs på CT

158 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer mAs på CT-undersøkelser.

Rendering-teknikker ved CT

101 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer rendering teknikker, volum-gjengivelse ved CT.

Sinogram ved CT

136 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva sinogram er hvordan dette brukes ved CT-undersøkelser.

3D visualisering i CT

76 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud tar for seg ulike 3D-visualisering brukt ved CT-undersøkelser.

Projeksjonsbilder CT

114 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva multiplanar reconstruction - MPR er innenfor CT-undersøkelser.