Naturvitenskapelige helsefag

RhD typing

68 views 29. juni 2020

Viser utførelse av Rh(D)-typing i glass.

Antistoffscreening

61 views 29. juni 2020

Viser antistoffscreening og om fibrin som feilkilde på gelkort.

Antistoffindentifisering - flere antistoffer

47 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi går frem for å identifisere flere antistoffer ved hjelp av et antigram

Antistoffidentifikasjon - introduksjon av skjema

57 views 29. juni 2020

Viser introduksjon til hva et antigram er og forklaring av hvordan vi bruker et antigram.

Anatomiske plan og posisjoner

84 views 4. mai 2020

Tora Fjeld Homme forklarer kroppens koordinatsystem. Anatomiske plan og posisjoner som brukes i medisin og helsefagene.

mAs, GE Noise Index

89 views 11. mars 2020

GE (CT leverandør), gjør sin mAs modulering basert på Noise Index. Audun Sanderud forklarer hva det innebærer.

mAs Philips DoseRightIndex

91 views 11. mars 2020

Philips CT gjør mAs-modulering heter DoseRightIndex. Audun Sanderud forklarer hva det innebærer.

mAs modulering og posisjonering

75 views 11. mars 2020

Audun Sanderud forklarer sammenhengen mellom posisjonering (av pasient/fantom) og mAs-modulering på CT.

mAs-modulering på CT

142 views 11. mars 2020

Kjapp gjennomgang av hva mAs-modulering er, og at den er forskjellig fra ulike CT-leverandører. Av Audun Sanderud.

1/3 CT-maskin: Bak plasten

78 views 10. februar 2020

Vi hører hvilke deler de ulike CT-maskinene i hovedsak består av, og hvordan disse funker.

2/3 CT-maskin: Filter & kollimering

78 views 10. februar 2020

Hva slags ulike filtre finnes i CT-maskiner, og bruker vi egentlig kollimering i dag?

3/3 CT-maskin: Fra pixler til voxler

84 views 10. februar 2020

Voxler er pixler i 3D - hva er bra voxel-tall og hvordan måles det?