Naturvitenskapelige helsefag

5/11Epidemiologi: Tallenes tale

898 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hvordan får vi tall vi kan stole på? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

Studiedesign

971 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 2.

Risiko

573 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

2.267 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

1.985 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.525 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

1.406 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 4 av 4.

Tørking med magnesiumsulfat

309 views 30. november 2018

Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

249 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

347 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

177 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

296 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.