Naturvitenskapelige helsefag

Omkrystallisering

817 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man kan gjøre en omkrystallisering.

Kohortestudier vs Kasus kontroll-studier

1.191 views 23. november 2018

Her gjennomgås hovedforskjellene på kohortstudier og kasus-kontroll-studier. Denne videoen er på bachelornivå.

Kohortstudier vs. kasus-kontroll-studier for viderekommende

978 views 23. november 2018

Denne gjennomgangen er for viderekommende som alt kjenner til kohortstudier og kasus-kontroll-studier. ELI-PRO står for Explain Like I'm Professional. Det gjennomgås hvordan man beregner effekt i de ulike studiene. Stikkord er odds ratio, og relativ risiko.

Kasus-kontroll-studier

1.068 views 23. november 2018

Dette er en ELI5-video, det står for Explain Like I'm Five, så her får man en enkel forklaring på hva en kasus-kontroll-studie er.

Hva er en kohortstudie?

623 views 23. november 2018

ELI5 står for Explain Like I'm Five, så her får man en veldig lettfattelig forklaring på hva en kohortstudie er.

Tørking med magnesiumsulfat

308 views 30. november 2018

Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

249 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

347 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

177 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

296 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

373 views 30. november 2018

Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.

TLC

269 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man utfører en TLC analyseteknikk.