Organisasjonen OsloMet, en introduksjon

Her får du en kort introduksjon om OsloMet som organisasjon.