Organisasjonslæring

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjonslæring.