Rektors ledergruppe i skolen

Introduksjonsforelesning med fokus på rektors ledergruppe i skolen. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.