SAM - Samfunnsfag

Teknologi og møter

89 views 5. juli 2019

Førsteamanuensis Einar Bakke snakker om hvordan den samme teknologien både kan være gode verktøy og forstyrrende elementer i kommunikasjon mellom mennesker.

The Public Sphere and Public Libraries

92 views 23. august 2019

Assistant Professor at iSchool, University of Tsukuba in Japan, Masanori "Masa" Koizumi, talks about the public sphere and public libraries.

#3 Offentlighet og møteplass

28 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#5 Markedsføring og publikumsutvikling

35 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#1 Hva er et bibliotek i dag?

36 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#2 Samfunnsmandatet

20 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#4 Den ideelle biblioteksjef

32 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

57 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

429 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

329 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Capitalizing vs Expensing

49 views 3. juli 2019

Associate Professor Einar Bakke explains and compaires the two close concepts of capitalizing and expensing.

SAMSVAR - Ungdom, psykisk helse og helsesøstrenes rolle

60 views 30. mai 2019

I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Vet ansatte i skole, helse- og sosialtjenestene for lite om hvordan de skal takle ungdoms psykiske helseplager? Ordstyrer er Lars B. Kristofersen, ved NOVA. Innleggene: 1 - Mira Aaboen Sletten, forsker ved NOVA: Psykiske plager blant ungdom - og hva ungdom selv tror er årsaken. 2 - Lisbeth Gravdal Kvarme,...