SAM - Samfunnsfag

MODULE 7.3 - Cambridge Analytica explained in 5 minutes

256 views 24. oktober 2019

Videoen er en promo for et samarbeid SAM har med TKD der det er utviklet en videreutdanning for næringsklynger.

International Day for Universal Access to Information Gala Dinner

144 views 22. oktober 2019

On 25th and 26th September 2019, ARTICLE 19 Eastern Africa in collaboration with UNESCO and the Journalism Media International Center of OsloMet - Oslo Metropolitan University in Norway, sought to undertake two major activities in commemoration of the “International Day of Universal Access to Information 2019”.

Det flerspråklige bibliotek

125 views 11. oktober 2019

Videoen viser tilbudene fra "Det flerspråklige bibliotek" ved Nasjonalbiblioteket.

The Public Sphere and Public Libraries

130 views 23. august 2019

Assistant Professor at iSchool, University of Tsukuba in Japan, Masanori "Masa" Koizumi, talks about the public sphere and public libraries.

3 Offentlighet og møteplass

125 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

112 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

155 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

113 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

103 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

243 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

506 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

379 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.