SAM - Samfunnsfag

Utvekslingsopphold i Nicaragua

432 views 5. april 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Student Aase Terland Bjørnerem forteller om sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Nicaragua.

Utvekslingsopphold i Nederland

490 views 15. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Student Katrina Aileen Mæland forteller opp sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Nederland.

Utvekslingsopphold i Australia

849 views 7. februar 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Studentene Anna Meling Brynie og Anna Skar forteller om sin opplevelse som utvekslingsstudenter for ett semester i Adelaide, Australia.

Utvekslingsopphold i Danmark

507 views 30. januar 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Student Mirjam Berge Gregersen forteller opp sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Danmark.

Skrivementor - noe for deg?

462 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Skrivementor - noe for deg?

430 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL

Skrivementor- noe for deg?

413 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.