Tagget med elementær matematikk

1/2 Integrasjon ved substitusjon

459 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

506 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

1a Elementære likninger - Likninger med én ukjent

609 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

1b Elementære likninger - Likninger med to ukjente

558 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2b Tredjegradslikninger

410 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2a Andregradslikninger

393 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3a Funksjoner

569 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3b Kontinuerlige funksjoner 1

387 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3/4 - Delbrøkoppspalting 3 - første del

689 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2/4 - Delbrøkoppspalting 2

486 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

1/4 - Delbrøkoppspalting 1

562 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.