Teamarbeid og teamutvikling

Introduksjon til temaene teamarbeid og teamutvikling. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.