Tilgang til digitale ressurser

Dosent Helge Høivik viser muligheter for tilgang til digitale ressurser ved OsloMet.