TKD - Teknologi, kunst og design

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

422 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Mer om deriverbare funksjoner

358 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integreasjon ved substitusjon

345 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integrasjon

499 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 3.

Integrasjon

422 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 3.

Integrasjon

662 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 3.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

442 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 2

463 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1b

367 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1a

512 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Delvis integrasjon

398 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 1

584 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.