TKD - Teknologi, kunst og design

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

436 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Mer om deriverbare funksjoner

370 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 7 Datapath

417 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 Assembler

394 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

509 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

503 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

434 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

489 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 2 Tallsystemer

431 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 1b Boolske funksjoner

451 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 1a Boolsk algebra

485 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integreasjon ved substitusjon

356 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.