TKD - Teknologi, kunst og design

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

506 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Mer om deriverbare funksjoner

429 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel..

LO151 7 Datapath

464 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 Assembler

438 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

561 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

569 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

494 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

543 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 2 Tallsystemer

476 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1b Boolske funksjoner

506 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1a Boolsk algebra

534 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

1/2 Integrasjon ved substitusjon

459 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.