TKD - Teknologi, kunst og design

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

422 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Mer om deriverbare funksjoner

358 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 7 Datapath

400 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 Assembler

380 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

489 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

460 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

420 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

466 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 2 Tallsystemer

416 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 1b Boolske funksjoner

438 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 1a Boolsk algebra

465 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integreasjon ved substitusjon

345 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.