TV-serien Broen til framtiden 1/4 - Klimajobber

Alle har behov for et levelig klima, men akkurat her og nå er gode trygge jobber det viktigste. Broen til framtiden er et samarbeid mellom forskere og fagbevegelse, miljøorganisasjoner og kirken, og som krever 100 000 nye klimajobber. Kan det skapes en visjon om grønn omstilling som får hele fagbevegelsen til å ville bygge et fornybart Norge? Produsert av Medieseksjonen og forskergruppa Journalistikk, klima og globalisering, ved OsloMet - storbyuniversitetet