TV-serien Broen til framtiden 2/4 Nedenifra

menneskehetens tidsalder - "antroposen" - er det forbløffende lite fokus på hva folk flest kan gjøre sammen. På konferansen Broen til framtiden har det kommet klimaløsninger "nedenfra", fra bydelen Landås i Bergen til fagforeningene i Tyssedal, og på Kværner Værdal, fra Bragernes Menighet i Drammen til kystfiskeropprøret i Mehamn og Hammerfest. Er det mulig å få folkelig, demokratisk kontroll over noe så uregjerlig som klimakrisen? Produsert av Medieseksjonen, og forskergruppa Journalistikk, klima og globalisering, ved OsloMet - storbyuniversitetet