TV-serien Broen til framtiden 3/4 - Oljebrems

I Norge fortsetter man å koble velferdsutviklingen til nye letetillatelser og investeringer i oljesektoren. I dette programmet får du klimavitenskapelige, etiske og økonomiske perspektiver som tilsier at Broen til framtiden i stedet må bygges på fornybar energi. Samfunnsøkonomene bak rapporten "100 000 klimajobber" mener investeringer på andre områder kan sikre både arbeidsplasser og fremtidige inntekter. Men fins det noe argument for oljebrems som virkelig kan få gjennomslag?

Produsert av Medieseksjonen og forskergruppa Journalistikk, klima og globalisering, ved OsloMet - storbyuniversitetet