UB - Universitetsbiblioteket

Fenomenologi i praksis

560 views 2. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Sprinteren

350 views 2. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Ta en potet

380 views 2. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Condoms

367 views 2. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Språkutfordringer

406 views 2. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Første møte

372 views 2. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Reisen

350 views 2. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

2/7 Digital historiefortelling konferanse - Praksisrefleksjoner 1

490 views 20. september 2019

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Terje Mølster presenterer de første sesjonene fra dag 1, som omhandler praksisrefleksjoner: Inger Kjersti Lindvig og Bjarne Nærum (HiT): Digitale praksisfortellinger fra Sør. Grensesprengende læring gjennom multimodalt refleksjons- og bevisstgjøringsarbeid.Rikke Rindahl Bendiksen og Ingrid Nilsen Lie...

1/7 Digital historiefortelling konferanse - Åpning og noen didaktiske perspektiver

468 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMME. 2 - Digital historiefortelling - Noen didaktiske perspektiver av Geir Haugsbakk og Yngve Nordkvelle fra Høgskolen i Lillehammer. 1 - Åpning ved prorektor Olgunn Ransedokken og Grete Jamissen. Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i...

4/7 Digital historiefortelling konferanse - Praksisrefleksjoner 2

450 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Randi Evenstad presenterer de andre sesjonene fra dag 1, som omhandler praksisrefleksjoner: Lisbeth Karlsen (HiBV): Digital fortelling som refleksjonsverktøy knyttet til vurdering for læring i matematikkundervisning.Lisebet Skeie Skarpaas (HiOA): Ergoterapistudenters refleksjoner over praksis fortalt...

3/7 Digital historiefortelling - Om å skape den gode fortellingen

511 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Carsten Ohlmann presenterer Berit Hedemann fra NRK. Hun er journalist, radiodokumentarist, foredragsholder og forfatter. Her forteller hun om hvordan skape den gode fortellingen.Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel...

5/7 Digital historiefortelling konferanse 2014 - Hva forteller bildet?

652 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Carsten Ohlmann fra Hioa forteller oss dette. Han blir introdusert av Grete Jamissen. Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.