UB - Universitetsbiblioteket

Learning and teaching technology

83 views 5. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Welcome to PisaX

298 views 20. mars 2018

Helge Høivik gives an introduction to PisaX

Insights i EdX

484 views 9. mars 2018

Dosent Helge Høivik forteller om statistikkverktøyet Insights i nettkursplattformen EdX.

LæreVerkSted

815 views 17. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.

Teknologi og læringsopplevelser

1.010 views 10. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?

Konsekvenser av endring i arbeidsoppgaver

1.164 views 10. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hva kan digitalisering og automatisering ha å si for kompetanseutvikling?

Hva er digitalisering i høyere utdanning?

696 views 8. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Dosent Helge Høivik snakker om hva han mener at er i ferd med å skje.

Visitor from South Africa - Deborah Becker in conversation with Helge Høivik

424 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Time allocation

399 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Streaming approach to develop online training materials

374 views 13. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Some fundamental issues in e-learning

351 views 13. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Slideshow templates

330 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.