Utvekslingsopphold i Nicaragua

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Student Aase Terland Bjørnerem forteller om sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Nicaragua.