Veileder i kunst og håndverk

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Birthe Duesund Nilsen og Irene Brodshaug har sittet i arbeidsgruppe for utdanningsdepartementet og vært med å utvikle læreplanen for kunst og håndverk.