2/7 Digital historiefortelling konferanse - Praksisrefleksjoner 1

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Terje Mølster presenterer de første sesjonene fra dag 1, som omhandler praksisrefleksjoner:
  1. Inger Kjersti Lindvig og Bjarne Nærum (HiT): Digitale praksisfortellinger fra Sør. Grensesprengende læring gjennom multimodalt refleksjons- og bevisstgjøringsarbeid.
  2. Rikke Rindahl Bendiksen og Ingrid Nilsen Lie (HiH): Gir framvisning av en digital fortelling et godt grunnlag for refleksjon og læring?
  3. Randi Evenstad: Å lede utviklingsarbeid i barnehage: digital historiefortelling som alternativ praksisrapport.
  4. Spørsmål.
Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.