SAMSVAR: Innvandreres møte med helsevesenet

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

De siste tiårene har Norge opplevd økt innvandring. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Hva betyr dette for etterspørselen av offentlige helsetjenester, og hvor godt forberedt er tjenestene på å møte de nye brukernes behov?

  • Skyldes «underforbruket» av offentlige helse- og omsorgstjenester i mange innvandrergrupper at de har bedre helse enn majoritetsbefolkningen?
  • Har innvandrergruppene en høyere terskel for å oppsøke helsetjenestene?
  • Hva slags kulturell kompetanse bør helsepersonellets ha i møte med pasienter med minoritetsbakgrunn?

1 - Anne Leseth fra SPS, introduserer seminaret.


Innledere:

2 - Lise-Merete Alpers, SPS: Behov for kompetanse blant helsepersonell ved pleie og behandling av pasienter med innvandrerbakgrunn.

3 - Dawit Shawel Abebe, NOVA og HV: Betydning av landbakgrunn for barn og unges bruk av tjenestene i barne- og ungdomspsykiatrien.

 4 - Camilla Holt Hasle og Ingrid Vassli Flateby, rådgivere i seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus: Slik jobber vi for likeverdige helsetjenester og mangfold ved OUS?

Kommentatorer:

5 - Emine Kale, psykolog og rådgiver ved NAKMI/Folkehelseinstituttet

6 - Mina Adampour, lege & spaltist

7 - Rabia Musavi, prosjektkoordinator ved LIN-Likestilling, Inkludering og Nettverk

8 - Panelsamtale