Journalistikken på 2020-tallet: Utfordringer og muligheter

Boklansering og seminar 23. januar 2020

Snakker journalister fortsatt med folk? Er faktasjekking en avsporing? Hva skjer med «objektiviteten» når nye politiske medier vokser fram og fagpressa overtar viktige deler av nyhetsproduksjonen? Tar frilansere og service-strateger jobbene i media?  Dette er blant mange spørsmål som vil bli stilt og muligens besvart under lanseringen av boken Journalistikk, profesjon og endring.  

Boken er en antologi redigert av professor Paul Bjerke, Høgskulen i Volda, førsteamanuensis Birgitte Kjos Fonn, OsloMet - Storbyuniversitetet, og førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen, Nord universitet, og har bidrag fra elleve norske journalistforskere. 


1 - Velkommen og åpning ved førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen

2 - Journalistikken på 20-tallet - Utfordringer og muligheter.

      Fra et redaktørperspektiv ved ass. Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø,

      Norsk redaktørforening

 

Utfordringer og muligheter – fra et forskerperspektiv, ved to:

3 - Professor Paul Bjerke, Høgskulen i Volda

4 - Førsteamanuensis Birgitte Kjos Fonn, OsloMet

 

5 - Frilansjournalister i spennet mellom profesjonsideal og kommersielle hensyn 

     ved førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen, Nord Universitet

6 - Snakker journalister (fortsatt) med folk?

     Ved professor Lisbeth Morlandstø, Nord Universitet

7 - Journalistikk som «faktasjekking» 

     Ved professor emeritus Sigurd Allern, Universitetet i Oslo

8 - Langt mer enn Akersgata, ved førstelektor Anders Graver Knudsen, OsloMet

9 - Debatt