FilMet

Åpen dag: Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

71 views 1. mars 2021

Pål snakker om studiet Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Åpen dag: IT-studier ved OsloMet

217 views 1. mars 2021

Linda, Andrea og Sheimaa forteller om IT-studiene ved OsloMet. Filmen er til Åpen dag.

Veiledning til opptaksprøven i produktdesign

435 views 1. mars 2021

Studieleder Sam Bannister gir deg råd om opptaksprøven til bachelorstudiet i produktdesign.

Åpen dag: Makerspace

234 views 26. februar 2021

Daniel viser frem Makerspace. Filmen er til Åpen dag 2021.

Pierre

207 views 26. februar 2021

Pierre har, siden 9.klasse, ønsket å ta en master i robotikk.

Maria

122 views 26. februar 2021

Maria vurderer å ta en master i sosialt arbeid.

Shahir

143 views 26. februar 2021

Shahir tar en bachelor i energi og miljø i bygg og er usikker på han bør gå videre på master.

Julie

77 views 26. februar 2021

Julie studere Mote og Design og reflekterer rundt å ta master.

Åpen dag: Administrasjon og ledelse

68 views 25. februar 2021

Robin forteller om hvordan det er på studiet Administrasjon og ledelse. Filmen er til Åpen dag.

Åpen dag: Sosialt arbeid

71 views 25. februar 2021

Nora forteller om hvordan det er på studiet Sosialt arbeid. Filmen er til Åpen dag 2021.

Ta en IT-utdanning ved OsloMet!

153 views 25. februar 2021

Universitetsslektor ved institutt for IT, Ellen Sethov, forteller om fordeler med å ta en utdanning innen teknologi.

Lisbet redder maten

86 views 25. februar 2021

Lisbet forteller om matsvinn og hvor mye mat vi i husholdningen kaster per dags dato. Butikkene og industrien har tatt et godt grep om matsvinn, men vi i husholdningen må skjerpe oss! Lisbet viser også hvor mye godt som kan lages av ting som egentlig skulle vært kastet.