FilMet

Etikk og digitalisering

88 views 16. august 2019

Laurence Habib snakker om etikk og digitalisering.

LSU: Fag og utfordringer

102 views 16. august 2019

2 studenter ved Barnehagelærerutdanningen forteller om faget LSU og hva som var utfordrende. Ansvarlig for filmen er Gabi Hurlen og Studieleder ved BLU, Unn Christin Håvie.

LSU: En god leder

91 views 16. august 2019

2 studenter ved Barnehagelærerutdanningen forteller om faget LSU og hvordan det har hjulpet dem til å bli gode ledere. Ansvarlig for filmen er Gabi Hurlen og Studieleder ved BLU, Unn Christin Håvie.

3 Offentlighet og møteplass

105 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

89 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

133 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

94 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

87 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

223 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

484 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Samtaler med skolebarn

339 views 6. august 2019

Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

366 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.