FilMet

Etikk og digitalisering

99 views 16. august 2019

Laurence Habib snakker om etikk og digitalisering.

LSU: Fag og utfordringer

139 views 16. august 2019

2 studenter ved Barnehagelærerutdanningen forteller om faget LSU og hva som var utfordrende. Ansvarlig for filmen er Gabi Hurlen og Studieleder ved BLU, Unn Christin Håvie.

LSU: En god leder

134 views 16. august 2019

2 studenter ved Barnehagelærerutdanningen forteller om faget LSU og hvordan det har hjulpet dem til å bli gode ledere. Ansvarlig for filmen er Gabi Hurlen og Studieleder ved BLU, Unn Christin Håvie.

3 Offentlighet og møteplass

157 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

143 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

200 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

157 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

136 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

269 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

530 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Samtaler med skolebarn

364 views 6. august 2019

Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

387 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.