FilMet

TKD AVSLUTNING - hilsen fra dekan og studentrådsleder

253 views 3. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for TKD i 2020. Dekan Thodesen og studentrådsleder Hudtwalcker hilser.

Avslutning - IT Master (MAUU)

117 views 3. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for informasjonsteknologi i 2020.

Avslutning - Bygg og Energiteknikk

129 views 3. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for bygg og energiteknikk i 2020.

Avslutning - IT Bachelor (BA)

161 views 3. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for informasjonsteknologi i 2020

Avslutning - Utviklingsstudiet

213 views 2. juni 2020

Avslutningsseremoni: Bachelorstudenter 2017-2020 Utviklingsstudie

Avslutning - Elektro

140 views 2. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for Elektro i 2020.

Avslutning - Maskin

114 views 2. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for maskin i 2020.

Avslutning - Bioteknologi og kjemi

89 views 2. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for bioteknologi og kjemi i 2020.

Studentdemokrati og klassetillitsvalgt

65 views 2. juni 2020

Klassetillitsvalgte er førstelinja i studentdemokratiet. Det er underviserne som må sørge for at det velges klassetillitsvalgte, sette av tid, og gi informasjon som alt ligger på studentparlamentets nettsider.

Norsk tegnspråk

429 views 27. mai 2020

I denne podkastepisoden av Viten og snakkis blir du bedre kjent med historien til norsk tegnspråk, betydningen av språket og litt om oppbygging og grammatikken. Episoden er også, selvsagt, tegnspråktolket av Mariann Eidberg. Les mer på https://vitenogsnakkis.oslomet.no/2020/05/27/norsk-tegnsprak/ Spotify:...

Avslutning - Barnehagelærer ABLU

75 views 27. mai 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for barnehagelærer ABLU for studieåret 2020

Avslutning - Barnehagelærer Deltid

71 views 27. mai 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for barnehagelærer deltid for studieåret 2020