FilMet

Principle 1, with english audio description

178 views 23. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-1

Principle 1, norsk forklarende tale

182 views 23. januar 2019

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-1

Lansering av rapport om demokratiet ved OsloMet

333 views 22. januar 2019

Presentasjon av funn og anbefalinger v/ Einar Braathen og Sigrid Stokstad, kommentarer og panel. I panelet: Tore Hansen (Divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring), Gro Jamtvedt (dekan HV), Anders Schjelderup Lyng (leder NTL ved OsloMet), Agnete Vabø (1.amanuensis SAM), Gro Markeset (professor TKD), Kurt Einar Stokke (universitetslektor...

Prinsipp 2 - med norsk tale

182 views 22. januar 2019

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-2

Principle 2, with english audio description

179 views 22. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-2

Principle 3, with english audio description

179 views 22. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-3