Veiledning som begrep

2.400 views 15. januar 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hva kan man legge i begrepet "veiledning"? Annette Drangsholt Nilsen (Politihøgskolen) og Nina Ødegaard (HiOA) samtaler om temaet.