Avskrive

Public 360 – Avskrive – Avslutte dokumenter – Kvittere ut

Lengde:

01:08 min


Fagområde:

FA - Fellesadministrasjonen


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

2018, Public 360, Sdi, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst