SVA - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Ungdom "nå til dags"

1.122 views 18. desember 2018

Video 1 av 2. Forsker II ved NOVA, Mira Aaboen Sletten, forteller om dagens ungdom og fortellinger/perspektiver som finnes om ungdom blant forskere og i samfunnsdebatten.

Ungdom "nå til dags"

1.130 views 18. desember 2018

Video 2 av 2. Forsker II ved NOVA, Mira Aaboen Sletten, forteller om dagens ungdom og fortellinger/perspektiver som finnes om ungdom blant forskere og i samfunnsdebatten.

Om ungdommen "nå til dags"

167 views 3. desember 2018

Forsker II ved NOVA, Mira Aaboen Sletten, forteller om dagens ungdom og fortellinger/perspektiver som finnes om ungdom blant forskere og i samfunnsdebatten.

DARE - a research project about young people and radicalisation

57 views 29. november 2018

DARE - Dialogue about Radicalisation and Equality - is a research project that investigates how young people aged between 12 and 30 respond to messages and agents of radicalisation. DARE includes 15 partners in 13 countries - Belgium, Croatia, France, Germany, Greece, Malta, Norway, Poland, Russian Federation, The Netherlands, Tunisia, Turkey...

Levekårsundersøkelse blant innvandrere

87 views 1. november 2018

I denne utgaven av Lunsjpåfyll presenterer Kristian Tronstad en NIBR-rapport som viser at innvandrere er langt mer utsatt for opphopning av levekårsproblemer enn folk flest.

Seminar: Er demokrati viktig for ungdom?

102 views 25. oktober 2018

Hva skal til for at ungdom slutter opp om demokratiet? Seminaret ble arrangert av velferdsforskningsinstituttet NOVA og Tidsskrift for ungdomsforskning ved OsloMet. Resultater fra den internasjonale Civic and Citizenship Education Study (ICCS), gjennomført i 24 land, lanseres.

Samtale om arbeidslivet

309 views 26. september 2018

Seniorforsker ved AFI, Arild Henrik Steen, snakker med Ivan Harsløf om et komplekst og moderne arbeidsliv.

Ungdata Junior infofilm

488 views 22. februar 2018

SAMSVAR-seminar: Innvandreres møte med helsevesenet

205 views 2. februar 2018

De siste tiårene har Norge opplevd økt innvandring. Hva betyr dette for etterspørselen av offentlige helsetjenester, og hvor godt forberedt er tjenestene på å møte de nye brukernes behov?

Ungdatakonferansen 2017

549 views 28. november 2017

Hvert år arrangerer NOVA og HiOA denne konferansen hvor landets fremste forskere presenterer oppdatert forskning om ungdom. Målgruppen er de som jobber med ungdom til daglig. Temaet denne gang er de rammene stedet legger for ungdom og deres liv. Har lokalmiljøet endret betydning når mer av ungdomstiden tilbringes i utdanningsinstitusjonene, i...

#2 Ungdatakonferansen 2014 etter lunsj

298 views 13. oktober 2017

Nye rammer for unge liv En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden. Helse, rus og kriminalitet Psykisk helse, Ragnhild Bang Nes,...

#1 Ungdatakonferansen 2014 før lunsj

249 views 13. oktober 2017

Nye rammer for unge liv - En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden. Åpning av konferansen, Kåre Hagen, Leder for Nova Ungdoms...