Hvordan lære seg pensum

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Lengde:

01:18 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Lsb veiledning, Informasjonskompetanse, Norsk som andrespråk, Studieteknikk, 2017, StartpakkaEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd