10/11 Epidemiologi: Reliabilitet

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.
Reliabilitet, hvor pålitelige er dataene våre? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.