TKD - Teknologi, kunst og design

Informasjonsfilm om utveksling ved TKD OsloMet

33 views 21. august 2020

En kort informasjonsfilm vedrørende utveksling ved TKD ved OsloMet våren 2021. Link 1 – Slik søker du: https://bit.ly/2ZuDfZJ Link 2 – Om korona og utveksling: https://bit.ly/31Ek82a Link 3 – Programsider for utveksling: https://bit.ly/3dWeuLc Link 4 – EPS i utlandet: https://bit.ly/3ggSYCD Link 5 – EPS ved OsloMet: https://bit.ly/2VHXpyy...

TKD AVSLUTNING - hilsen fra dekan og studentrådsleder

282 views 3. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for TKD i 2020. Dekan Thodesen og studentrådsleder Hudtwalcker hilser.

Avslutning - IT Master (MAUU)

137 views 3. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for informasjonsteknologi i 2020.

Avslutning - Bygg og Energiteknikk

154 views 3. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for bygg og energiteknikk i 2020.

Avslutning - IT Bachelor (BA)

177 views 3. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for informasjonsteknologi i 2020

Avslutning - Elektro

168 views 2. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for Elektro i 2020.

Avslutning - Maskin

141 views 2. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for maskin i 2020.

Avslutning - Bioteknologi og kjemi

109 views 2. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for bioteknologi og kjemi i 2020.

3 STUDENTER FRA ACIT (NY)

547 views 31. mars 2020

Tre studenter fra Anvenct datateknologi (ACIT) forteller om studiene sine.

3 STUDENTER FRA ACIT

174 views 19. mars 2020

Tre studenter om studiene sine. De studerer hver sin retning på studiet, Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT).

Bygg- og energiteknikk

129 views 22. november 2019

Byggingeniører og energi og miljø i bygg-ingeniører har siden våre første byggverk vært med på å forme verden vi lever i, og funnet løsninger for å gjøre det umulige mulig. Nå står vi overfor enorme utfordringer de kan hjelpe oss med... Finn ut mer på Institutt for bygg og energiteknikk på OsloMet.

Civil Engineering and Energy Technology

186 views 22. november 2019

Construction engineers and Energy and Indoor Environment in Buildings engineers have been helping to shape the world we live in since our first construction, and have found solutions to make the impossible possible. Now we are facing enormous challenges they can help us with ... Find out more at the Department of Civil Engineering and Energy...