FA - Fellesadministrasjonen

Ny som leder ved OsloMet?

28 views 13. februar 2024

Professor André Brodtkorb snakker om sin egen erfaring fra kurset "Ny som leder ved OsloMet".

Styremøte 13. februar 2024

80 views 13. februar 2024

Styremøte 24. oktober 2023

62 views 24. november 2023

Duplisering av bilde i et Undervisningsrom

55 views 10. november 2023

Videoen viser hvordan man skal få samme bilde på PC/laptop skjerm og lerret om disse er forskjellige når man starter undervisning i et felles undervisningsrom.

Frokostmøte DGS

38 views 22. august 2023

Hvordan ansatte ved OsloMet skal logge seg på Zoom

107 views 15. august 2023

Denne videoen tar for seg hvordan ansatte ved OsloMet med en ansatt laptop eller undervisnings PC skal logge seg på Zoom på riktig måte.

Innspillsmøte for ny strategi.m4v

41 views 16. mai 2023

Digitalt innspillsmøte for OsloMets nye strategi.

Digitalt allmøte for ansatte 26. april 2023

148 views 26. april 2023

Velkommen til digitalt allmøte med rektoratet ved OsloMet! Rektoratet inviterer alle ansatte til et nytt digitalt allmøte, der de vil snakke om hvordan universitetet forholder seg til ChatGPT, og litt om status for pågående arbeid og planer fremover.

Skikkethetsvurdering for praksisfeltet på lærerutdanningene

85 views 6. mars 2023

Video for dem som følger opp studenter som er ute i praksis ved lærerutdanninngen på OsloMet.

Skikkethetsvurdering for sykepleiestudenter

125 views 9. februar 2023

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, Nayén Bacci Myhrvold, snakker om hva det vil si å være skikket for sykepleierutdanningen.