FA - Fellesadministrasjonen

Styremøte OsloMet 16.juni 2022

33 views 17. juni 2022

SakslisteVedtakssakerDagsorden - Dagsorden20/2022 - Virksomhetsrapportering 1.tertial 202221/2022 - Foreløpig rammefordeling for 2023-2025 og oppdatert risikobilde 202222/2022 - Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022DiskusjonssakerOrienteringssaker24/2022 a) - Protokoll Universitetsstyret 12.05.202224/2022 c) - Årsplan styresaker 2022...

Styremøte OsloMet 16.juni 2022

42 views 16. juni 2022

SakslisteVedtakssakerDagsorden - Dagsorden20/2022 - Virksomhetsrapportering 1.tertial 202221/2022 - Foreløpig rammefordeling for 2023-2025 og oppdatert risikobilde 202222/2022 - Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022DiskusjonssakerOrienteringssaker24/2022 a) - Protokoll Universitetsstyret 12.05.202224/2022 c) - Årsplan styresaker 2022...

Christen Krogh - Tale til ansatte

98 views 7. mars 2022

Rektor Christen Krogh har sin første tale til ansatte. Klippet er et utdrag fra allmøtet som ble holdt digitalt 7.mars 2022

Forskningsdagen 2021

56 views 10. januar 2022

OsloMet presenterer Forskningsdagen 2021. Dette er et opptak av arrangementet som ble strømmet 29. november.

Nina speaks to the student assistants

32 views 20. september 2021

Nina speaks to the student assistants, with english subtitles.

DIGIN presentasjon 2021 (engelsk)

36 views 13. september 2021

Presentasjon av DIGIN med engelsk sub

Nina taler til årets nye studentassistenter

102 views 9. september 2021

Rektor taler til årets nye studentansatte.

DIGIN presentasjon 2021

209 views 6. september 2021

Presentasjon av DIGIN

Digitalt velkomstmøte for ansatte ved OsloMet, 25. august 2021

201 views 27. august 2021

Rektoratet inviterte alle ansatte ved OsloMet til digitalt velkomstmøte ved starten av det nye studieåret. Fungerende rektor, Nina Waaler, og fungerende prorektor for utdanning, Silje Bringsrud Fekjær, presenterte seg sammen med viserektor for FoU, Per Martin Norheim-Martinsen, og fortalte om sine prioriteringer for høstsemesteret. ​​​​​​​De...

Vinneren av årets student 2021

186 views 27. august 2021

Vinneren av årets student Carla Louise Hughes deler sitt beste tips til studentene.

årets student 2021

238 views 27. august 2021

Fungerende rektor Nina Waaler og leder for Studentparlamentet Rolf Martin Aspenes presenterer vinneren av årets student 2021

Årets Forening OsloMet

42 views 25. august 2021

Hvert år kåres Årets Forening ved OsloMet. Dette er en konkurranse blant universitetets foreninger, og premierer én forenings ekstra for deres fremragende arbeid i det foregående året. I løpet av våren har studenter og ansatte hatt muligheten til å nominere foreninger til prisen, og en jury har valgt ut tre finalister blant disse.