LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier

Norskopplæring med flerspråklig støtte - et webinar

27 views 16. mai 2023

Anne Grete Tøge og Sigridur Vilhjalmsdottir presenterer funn fra en studie av norskopplæring med flerspråklig støtte der deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn lærer norsk med hjelp av en morsmålsassistent. Studien viser at opplæring med flerspråklig assistent kan gjøre det lettere for deltakere å forstå hva som blir sagt, redusere...

Ikke bestått praksis

40 views 5. mai 2023

Hva gjør du hvis du opplever å ikke bestå praksis? Maria Øygarden ved praksisadministrasjonen informerer.

Utfordringer på praksisstedet

43 views 5. mai 2023

Hva gjør du hvis du opplever utfordringer når du er i praksis? Karoline Kristiansen ved praksisadministrasjonen informerer.

Tegnspråk i lærerutdanningen (tegnspråktolket)

195 views 20. april 2023

Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.

Lærerrollen

27 views 13. april 2023

Hvordan ser lærere med utdanning fra land utenfor EU/EØS på lærerrollen i Norge?

The Anna Sethne Honorary Lecture 2023: Nancy Fraser

103 views 22. februar 2023

The Anna Sethne Honorary Lecture 2023 was given by Nancy Fraser, Professor of Philosophy and Politics at the New School for Social Research and acclaimed feminist thinker. The title of the lecture was: Crisis of Care, Crisis of Climate – Crisis of Cannibal Capitalism. There was a panel discussion led by Kim Helsvig, Professor at the Department...

MA, Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag

223 views 21. februar 2023

MA, Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag

Refleksjon som metode

64 views 13. februar 2023

Artikkelforfatter Sigrun Saur Stiklestad presenterer sin egen artikkel.

Tegnspråk i lærerutdanningen

299 views 10. februar 2023

Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.

Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere

87 views 6. februar 2023

Artikkelforfatter Sigrun Saur Stiklestad presenterer sin egen artikkel «Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere»

En yrkesfaglig læreplan blir til

83 views 23. januar 2023

Halvor Spetalen redegjør for et forskningsprosjekt knyttet til hvordan kompetansemålene i læreplanen for vg1 restaurant- og matfag ble utviklet i fagfornyelsen (LK20)

Hva betyr ditt morsmål for deg?

1.053 views 11. januar 2023

NAFO spurte 8 personer: «hva betyr ditt morsmål for deg?». Filmen synliggjør hva 8 mennesker forbinder med sitt morsmål. De forteller hvordan morsmålet er knyttet til identitet, kultur, samhold og barndom – på godt og vondt. Filmen kan brukes for å reflektere rundt språklig mangfold. Se filmen når du jobber med språklig mangfold på din...