LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier

Testar og målingar etter PISA - mål, hensikt og framtid for kvalitetsvurderingssystemet til skulen

148 views 17. juni 2024

Forum for kritisk tenking og kritiske perspektiv i skule og lærarutdanning ved OsloMet inviterer til konferanse. Hausten 2023 kom NOU 2023:27 "Eit nytt system for kvalitetsutvikling – for læringa og trivselen til elevane". Me har invitert tidlegare kunnskapsminister Guri Melby, retorikkprofessor Kjell Lars Berge og utvalsleiar professor Tine...

Kartlegging i praksis – KGN

72 views 7. juni 2024

I denne filmen møter vi Marianne Gaasø, lærer på Brandengen skole i Drammen. Hun forteller om hvordan hun jobber dynamisk med å kartlegge elevenes norskferdigheter ved hjelp av Udirs kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. Filmen viser også hvordan lærere kan samarbeide om kartlegging. Filmen er laget av Nasjonalt senter for flerkulturell...

Oppstartssamtale - KGN

53 views 6. juni 2024

Et godt første møte med skolen er viktig for alle elever, enten du begynner på skolen for første gang, eller om du har flyttet og skal begynne på ny skole. Elever som er nye i Norge eller som ikke kan så mye norsk, har i tillegg krav på ekstra tilrettelegging. Det er vanlig å ha en oppstartssamtale eller velkomstsamtale med disse elevene sammen...

Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget

76 views 5. juni 2024

Studentene ved OsloMet Kjeller fra studiet Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfag forteller på hvilke måte studiet har påvirket de som framtidige lærere i arbeidslivsfag og hva de mener er de viktigste ferdighetene en elev trenger for fremtiden. Videre hvordan entreprenøriell læring og metode kan påvirke elevens utvikling og valg.

Lesing - KGN

70 views 5. juni 2024

Lesing er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Soraya Ahmadinia fra PPT i Oslo blant annet om hvilke aspekter ved lesing som vektlegges i verktøyet (innhold, form og bruk) og hvordan progresjonen er fra nivå 1-3. Filmen er laget av Nasjonalt senter for flerkulturell...

Uttale – KGN

238 views 25. april 2024

Hvilke lyder er spesielt vanskelige å uttale når man skal lære seg norsk? Hvorfor er noen lyder vanskeligere enn andre? Har det noe å si hvilke språk man snakker fra tidligere? Uttale er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne filmen forteller Gunhild Tveit Randen fra Høgskolen i Innlandet blant...

ProfPed -læringsledelse, veiledning og skoleutvikling

95 views 25. april 2024

Lærerstudentene Steinar Sønsteby og Åsne Hauso Øye forteller om faget ProfPed -læringsledelse, veiledning og skoleutvikling. Faget kan man velge ved lærerutdanningen på OsloMet.

Skriving – KGN

127 views 24. april 2024

Skriving er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Line-Marie Holum fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - OsloMet blant annet om hvilke aspekter ved skriving som vektlegges i verktøyet (innhold, form og bruk) og hvordan progresjonen er fra nivå 1-3.

Søk barnehagelærerutdanning ved OsloMet

522 views 28. februar 2024

Nåværende studenter forteller om egne erfaringer fra barnehagelærerutdanningen ved OsloMet

Anna Sethne-forelesningen 2024: Lene Tanggaard

107 views 21. februar 2024

Anna Sethne-forelesningen 2024 ble holdt av Lene Tanggaard, professor i pedagogisk psykologi ved Aalborg universitet og rektor ved Designskolen Kolding. Tanggaard har i mange år forsket på kreativitet og læring, og er en av Danmarks ledende eksperter på området. I forelesningen «Der er brug for en langsom, ’svag’ og bæredygtig pædagogik»...

Ikke bestått praksis video - med tegnspråktolk

84 views 19. februar 2024

Publisert 2019 Torill fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om håndtering av situasjoner der det vurderes ikke bestått praksis. Videoen uten tegnspråktolk: Ikke bestått praksis

Taushetsplikt i praksisperioder - med tegnspråktolk

85 views 19. februar 2024

Publisert 2019 Karoline fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om taushetsplikt i forbindelse med praksisperioder. Videoen uten tegnspråktolk: Taushetsplikt i praksisperioder