3 av 17: Barn som pasienter

Dette er tredje film i en forelesningsrekke om Barneradiografi og inngår i et kommende læreverk i Bokskapet.oslomet.no. Denne filmen gir en kjapp gjennomgang av hva radiografer bør kunne om barn som pasienter. Underviser er Barneradiograf Bente Lagesen ved Rikshospitalet.