Akademisk skriving

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Innføring i hvordan man skriver akademiske tekster