Bærekraftig mat og jobbskaping

I videoen forteller prosjektutvikler Gro Aase Magnussen om hvordan Delprogram sysselsetting, i områdesatsingen for Groruddalen har jobbet med å få kommunen til å kjøpe bærekraftige varer og tjenester fra sosiale entreprenører. Dette er et eksempel på en modell for jobbskaping der kommunen for gevinsten fra å sysselsette innbyggere som ellers ikke ville vært i jobb ved å kjøpe mat fra deres cateringbedrift. Deres ambisjon er å få kommunen til å se at den bør kjøpe skolemat av denne typen aktører. Da vil kommunen få gevinsten av å få innbyggere ut i jobb samtidig som elevene får sunn, god og vegetarisk mat.