FA - Fellesadministrasjonen

Internasjonaliseringskonferansen 2017 - etter lunsj

379 views 20. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Grenseløs utdannelse - Internasjonalisering skal bidra til å heve kvaliteten i norsk utdanning og til å fremme interkulturell kompetanse. Men hva skal til for å fremme kvalitet, og hvordan utvikles egentlig interkulturell kompetanse? Dr. Ursula Brinkmann,...

Virksomhetsinternt mentoringprogram

226 views 23. august 2018

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Soveig Svantesen snakker med Jennybeth Ekeland og Marja Lundell om virksomhetsinternt mentoringprogram.

Rosa kompetanse

765 views 9. november 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Vibeke Horn snakker med Mathias Holst fra FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH) om kurset "Rosa kompetanse".

Møtekultur

1.393 views 4. november 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Henning Bang i samtale med Vibeke Horn om produktive møter og møtestruktur.

Mary Ann Danowitz om mangfold

531 views 31. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Mary Ann Danowitz, fra North Carolina State University, snakker med Curt Rice i forkant av konferansen Mangfoldsledelse i akademia.

Mads Nordmo om fordommer

753 views 13. april 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Psykolog Mads Nordmo snakker med Vibeke Horn om implisitte fordommer og mangfold.

Ellen Ewald om forskjeller i ledelseskultur

689 views 7. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Ellen Ewald snakker med Vibeke Horn om forskjeller i norsk og amerikansk ledelseskultur.

Helsefremmende ledelse -engasjement og produktivitet

637 views 17. februar 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Marit Christensen snakker om helsefremmende ledelse, med fokus på tilfredshet og forholdet mellom engasjement og produktivitet.

Helsefremmende ledelse

1.072 views 17. februar 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Marit Christensen snakker med Solveig Svantesen om forskningsfunn innen helsefremmende ledelse.

Utveksling

371 views 2. februar 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Flere studenter forteller om hvorfor du bør velge utveksling i studietiden

Henning Bang om organisasjonskultur

1.649 views 2. november 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON.

Henning Bang om organisasjonskultur og mangfold

845 views 2. november 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON.