FA - Fellesadministrasjonen

5/7 Digital Technology for science and innovation

161 views 18. februar 2019

1 - Start - National RD and promotional strategies for AI: ap- proaches and lessons to date? Moderator: Dominique Guellec, Head, Division for Science and Technology Policy, OECD. Presentations: 2 - Canada: Elissa Strome, Executive Director, Pan-Canadian AI Strategy at CIFAR 3 - China: Xue Lan, Tsinghua University 4 - Europe: Morten Irgens,...

6/7 Digital Technology for science and innovation

126 views 18. februar 2019

1 - Start Group discussion - Leaders of National Innovation Agencies Senior executives of national innovation agencies will be invited to comment on the implications of the preceding work- shop discussions, raise questions (for any participants), set out relevant plans or ongoing projects in their own agencies, consider opportunities for...

7/7 Digital Technology for science and innovation

217 views 18. februar 2019

1 - Start This session will begin by seeking participants’ views on a number of questions key for the OECD: In the context of the technologies discussed at this Workshop, what needs to be better understood in order to enhance public policy for science, technology and innovation? What types of evidence gathering and research would it be most...

Hvem har tilgang til dokumentene mine i Public 360

193 views 7. februar 2019

Visse dokumenter skal bare være tilgjengelige for utvalgte grupper. Lær hvordan du kan styre tilgangene på dokumentene dine i Public 360.

Hvordan unnta brev fra offentlighet i Public 360

205 views 7. februar 2019

Hvordan skjermer du dokumentene dine korrekt etter offentlighetsloven.

Sett på en stedfortreder i Public 360

153 views 7. februar 2019

Få andre til å følge opp Public 360 for deg når du er på reise, eller har ferie.

Få brevet ditt signert av leder - i Public 360

161 views 7. februar 2019

Hvordan få brevet ditt godkjent og signert av leder

Restanseoppfølging i Public 360 – Få oversikt over ubehandlede dokumenter i din seksjon

172 views 7. februar 2019

Få oversikt og hold orden på at dokumenter mottatt i din seksjon blir besvart innen frist.

Kom i gang med Public 360

534 views 7. februar 2019

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Saker i Public 360

207 views 7. februar 2019

Hva er en sak og hvordan oppretter jeg den i Public 360

Godkjenning og signering av brev i Public 360

129 views 7. februar 2019

Hvordan godkjenner og signerer jeg brev digitalt i 360

Fordeling av dokumenter i Public 360

220 views 7. februar 2019

Hvordan delegere dokumenter mottatt ved din enhet/seksjon til saksbehandler i Public 360