FA - Fellesadministrasjonen

Få brevet ditt signert av leder - i Public 360

198 views 7. februar 2019

Hvordan få brevet ditt godkjent og signert av leder

Restanseoppfølging i Public 360 – Få oversikt over ubehandlede dokumenter i din seksjon

196 views 7. februar 2019

Få oversikt og hold orden på at dokumenter mottatt i din seksjon blir besvart innen frist.

Kom i gang med Public 360

676 views 7. februar 2019

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Saker i Public 360

276 views 7. februar 2019

Hva er en sak og hvordan oppretter jeg den i Public 360

Godkjenning og signering av brev i Public 360

147 views 7. februar 2019

Hvordan godkjenner og signerer jeg brev digitalt i 360

Fordeling av dokumenter i Public 360

229 views 7. februar 2019

Hvordan delegere dokumenter mottatt ved din enhet/seksjon til saksbehandler i Public 360

Svar på et brev i Public 360

172 views 7. februar 2019

Skriv svarbrev til mottaker direkte i Public 360

Fordeler med utveksling

91 views 23. januar 2019

Hva er utveksling?

70 views 23. januar 2019