Forskningsprosjekt: Tilgang til og bruk av stønader og tjenester

Forsker Kaja Larsen Østerud og stipendiat Sigurd Eid Jacobsen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA presenterer enkelte funn ved sin forskning.