Håndvask

Publisert 2020

I denne filmen vises korrekt utført håndvask, med forklarende tekst.