HV - Helsevitenskap

Opposisjon av tommel til bøyefure i vola

174 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Ødemprofylakse - arm i oppheng

149 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv samlet bevegelse av fingre

217 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv samlet bevegelse av PIP- og DIP-leddene

205 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv samlet bevegelse av MCP-leddene

201 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv isolert bevegelse av PIP-ledd

127 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv isolert bevegelse av MCP-leddet i tommelen

264 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv isolert bevegelse av IP-leddet i tommel

263 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Prostatakreft 1

118 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i epidemiologi, etiologi, symptomer og klassifisering av prostatakreft

Prostatakreft 3

100 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i prognose og seneffekter ved prostatakreft

Prostatakreft 2

120 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i risikogrupper og behandling av prostatakreft

Behandling av kreft

109 views 10. mars 2023

I denne videoen gis en innføring i hvilke behandlingsmodaliteter som er aktuelle ved kreftsykdom