HV - Helsevitenskap

Public Health: Introduction

906 views 21. februar 2023

Førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap (OsloMet), David Jahanlu, gir en introduksjon til læreverket Public Health. Videoen er på engelsk fordi den er knyttet til International Public Health.

Public Health: Learning Outcomes

495 views 21. februar 2023

Førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap (OsloMet), David Jahanlu, gir en oversikt over læringsutbyttene i læreverket Public Health. Videoen er på engelsk fordi den er knyttet til International Public Health.

Concept cartoons

225 views 17. februar 2023

Videoen viser den studentaktive læringsformen Concept cartoons. Førsteamanuensis Heidi Grønlien forklarer hvordan hun bruker verktøyet i sin undervisning.

Mat og glede tittelvideo

249 views 19. januar 2023

Dette er tittelvideoen til læreverket Mat og glede - for personer med utviklingshemming. Læreverket er tilgjengelig på x.oslomet.no. Mat og Glede er et samarbeidsprosjekt mellom Ernæring og Adferdsvitenskap ved OsloMet, og bydel Sagene.

Bachelorstudier i helse- og sosialfag

168 views 5. januar 2023

Vil du være med og redde liv? Eller hjelpe mennesker til å få en bedre hverdag? En karriere i helsevesenet starter med en bachelorgrad.

Appendix

70 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Uterus

61 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Lymfeknuter

47 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Circumsisioresektat/forhud

44 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Circumsisioresektat/forhud #2

40 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Galleblære

53 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.

Galleblære #2

40 views 9. desember 2022

Video som viser og beskriver makrobeskjæring av benigne preparater.